Friday, September 04, 2009

Irolt

De Smid Fan Earnewald (1979)Tracks:
01 - De Poppe
02 - De Wylde Wytsing
03 - It Mantsje Fan Starum
03a - Hallosi-Dosi
04 - Sill' Wy Mekoar Wer Moetsje
05 - Sinte-Maleficius
06 - De Hun
07 - Eva Klunhakke
08 - In Feint
09 - Oanrin
10 - De Bruorremoard
11 - De Langsleattemer Man
12 - Adam's Moeting
13 - As 'T Hyt Is
14 - De Brege Fan Warten
15 - 't Is Noch Net Dien

DL

pass: highqualitymp3

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

2006 - - - - - - 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015 - - - - - 5 6